Mesačný archív : január 2017

Úvod/2017/január

Jazykový korektor ako povolanie

Práca korektora je zaujímavé povolanie, avšak veľmi náročné, a to nielen časovo, ale aj obsahovo. Korektor má na starosti opravy pravopisných, gramatických aj štylistických chýb a súčasne kontroluje aj odbornú stránku daného textu, čo si vyžaduje vzdelanosť a dokonalú znalosť jazyka. My sme vyspovedali jednu z našich korektoriek, Janku,  ktorá nám okrem vlastných skúseností s korektúrou poskytla aj zopár cenných rád pre budúcich nádejných korektorov.

Pokračovať