Mesačný archív : február 2017

Úvod/2017/február

Aké to je, byť copywriter?

Zima či leto, sviatok-nesviatok, copywriterom víria myšlienky v hlave neustále.  Najlepší spôsob, ako ich môžu rozumne využiť, je dostať ich zo seba von. Pekne nahlas. Alebo aj potichu, zaznačiť ich čiernym písmom na biely papier. Nech si ich smie prečítať celý svet. Aj teraz sa vám prihovoria. Nepôjde však o ich myšlienky na rôzne témy, ale o nich samotných, pekne zblízka. Za copywriterov hovoria Miška a Soňa. Potichučky.

Pokračovať

Výhody a nevýhody PR článku

Každá organizácia túži po dlhodobej úspešnej činnosti svojho podniku, preto je veľmi dôležité, ako sa prezentuje na verejnosti. Nevyhnutnosťou tohto úspechu je vybrať správny komunikačný nástroj, jedným z takýchto nástrojov je PR článok.

Pokračovať

Viete po slovensky? Prevzaté a cudzie slová 2.

Cudzie  výrazy môžeme zachytiť z médií, biznis komunikácie, ale aj z bežnej reči. Či dané zahraničné slovo získa udomácnený výraz aj u nás, závisí od frekventovanosti jeho používania medzi ľuďmi. Čím častejšie sa cudzojazyčné slovo vyskytuje počas komunikácie v slovenčine, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa uzákoní jeho slovenský tvar.

Pokračovať