Blog

Úvod/Copywriting/Ako správne písať čísla?

Ako správne písať čísla?

Nahrádzanie slov číslami pomáha udržať čitateľovu pozornosť. Používanie čísel v článkoch je však odlišné od zapisovania v úradných textoch. Najväčšie problémy spôsobuje spojovník, bodky a medzery medzi číslicami. Ako správne zapísať dátum, čas alebo vek?

Čísla na začiatku vety

Slovenské pravidlá pravopisu sa používaním čísiel na začiatku viet dopodrobna nezaoberajú, z estetického hľadiska však takto použité číslo nepôsobí vábne. Odborníci na jazykovú kultúru odporúčajú vyhýbať sa číslam hneď na začiatku vety.

Nevhodné použitie:

2. júna sa uskutoční jedna z najočakávanejších udalostí.

5 eur je v dnešnej dobe smiešna suma.

Ako sa chybe vyvarovať? Doplňte krátke výstižné slovo:

Dňa 2. júna sa uskutoční jedna z najočakávanejších udalostí.

Predsa 5 eur je v dnešnej dobe smiešna suma.

Dátum

V úradných dokumentoch sa dátum zapisuje vo forme: 02. 06. 2016, resp. 02.06.2016 (bez medzier, obyčajne z priestorových dôvodov). V textoch sa pri skloňovaní často nahrádza číslo slovom. Vo vetnej súvislosti treba zachovať písanie dátumu s medzerami a bez núl, a to tak pri číselnom vyjadrení mesiaca, ako aj pri slovnom:

Všetko preberieme na osobnom stretnutí 2. 6. 2016.

Pri textovaní:

Všetko preberieme na osobnom stretnutí 2. júna 2016.

Časové údaje

Chyby sa nájdu aj pri zapisovaní časových údajov, často sú to hodiny a minúty oddelené dvojbodkou. Čas uvedený v hodinách a minútach by vo vetnej súvislosti mal byť oddelený bodkou bez medzery. Pri jednociferných číslach neuvádzame nulu.

Nesprávne:

Stretneme sa o 09:30 h.

Prestávka bude trvať od 10. 00 – 10. 30 hod. (V tomto prípade je okrem nadbytočných medzier chyba aj v tom, že tu je použitá pomlčka namiesto predložky „do“. Správne sa majú použiť buď predložky „od, do“, alebo iba pomlčka bez akýchkoľvek predložiek. V tejto vete sú vhodnejšie predložky.)

Správne:

Stretneme sa o 9.30 h.

Prestávka bude trvať od 10.00 do 10.30 h.

Vek

Použiť na označenie veku číslo namiesto slova nie je chybou, práve naopak, táto zámena je osvedčená a bežná, nie vždy je však zapísaná správne.

Ako to vysvetliť 12 ročnému dieťaťu?

Nezabúdame na spojovník (nie pomlčku!) bez medzier:

Ako to vysvetliť 12-ročnému dieťaťu?

Mnohociferné čísla

Medzi nesprávne prípady používania mnohociferných čísel patrí vkladanie čiarok a bodiek, ktoré môžu v konečnom dôsledku pôsobiť aj ako desatinná čiarka. Štvor- a viacciferné čísla sa oddeľujú jedine medzerou, štvorciferné čísla vo vetnej súvislosti však môžeme písať spolu, pri letopočtoch by dokonca medzera bola chybou.

Nesprávne:

Odmenili ho sumou 10.000 eur.

Naposledy sme sa stretli v roku 2 005.

Správne:

Odmenili ho sumou 10 000 eur.

Naposledy sme sa stretli v roku 2005.

Written by

Rada píšem a vzdelávam sa v oblasti marketingu.