Blog

Úvod/Copywriting/Čo obsahuje tlačová správa?

Čo obsahuje tlačová správa?

Tlačová správa je jasné a obsahovo ucelené stanovisko spoločnosti k udalostiam prebiehajúcim v externom prostredí alebo v jej interných štruktúrach. Zodpovedá základné otázky kto, kde, kedy, prečo a posiela sa novinárom do rozličných redakcií.

Tlačová správa má zvyčajne rozsah jednej strany a jej základnou funkciou je pokryť všetky najdôležitejšie informácie, ktoré spoločnosť k udalosti alebo téme vydáva. Poväčšine sa prostredníctvom tlačovej správy komunikujú nové produkty, služby, ocenenia, finančné výsledky, interné zmeny alebo odborné stanoviská k dianiu na domácom či svetovom trhu.

Tlačová správa sa začína označením miesta, na ktoré sa udalosť alebo informácia vzťahuje, za ním nasleduje dátum, kedy sa tieto informácie vydávajú. Prvý odsek tlačovej správy má za úlohu zhrnúť všetky najpodstatnejšie informácie a zároveň zaujať čitateľa, v tomto prípade novinára alebo pracovníka tlačovej agentúry. Je vhodné, aby tlačová správa obsahovala aspoň jednu citáciu, teda priame vyjadrenie zodpovedného pracovníka alebo predstaviteľa spoločnosti, viažucu sa k obsahu dokumentu. Pre lepšiu orientáciu v texte tlačovej správy je vhodné takéto citácie oddeliť kurzívou alebo umiestniť do samostatného odseku, dôležité názvy alebo podstatné informácie, ktoré majú upútať, môžete zvýrazniť aj boldom.

Novinárom slúži tlačová správa ako prvý podnet alebo základná informácia na napísanie článku. Často sa stáva, že webové portály alebo redakcie uverejňujú celé znenie tlačovej správy bez úprav, preto musí byť obsah výstižný, jazyk všeobecný, dôležité je dbať na bezchybnosť pripraveného textu. Na konci tlačovej správy nezabudnite pripojiť kontakty na zamestnancov, ktorých možno v prípade ďalších otázok osloviť.

PR oddelenie spoločnosti posiela tlačovú správu predovšetkým novinárom do rozličných redakcií a tlačovým agentúram, prípadne ju adresuje webovým portálom a obchodným partnerom. Predmetom tlačovej správy je nový produkt, služba, ale aj reakcia na dianie v obchodnom prostredí. Tlačová správa môže informovať aj o zmenách v interných štruktúrach spoločnosti, napríklad reaguje na zmenu na popredných postoch v manažmente spoločnosti, rozširovanie či iné dôležité udalosti, ktoré sú pre externé prostredie zaujímavé a spoločnosť považuje za dôležité ich komunikovať.

Dokument sa štandardne dopĺňa logom spoločnosti, kontaktom na najkompetentnejších, adresou spoločnosti, odkazom na webové stránky, na konci tlačovej správy možno spomenúť krátky profil spoločnosti a dnes je možné priložiť do tlačovej správy aj odkaz na video či interaktívny obsah. Tlačová správa sa posiela v prílohe s náhľadovými obrázkami, v prípade potreby fotografií s veľkým rozlíšením si tlačené médiá takýto obsah vyžiadajú.

V prípade, že je tlačová správa súčasťou press kitu a rozdáva sa na tlačovej konferencii, biznis raňajkách či inej forme stretnutia s novinármi a zástupcami médií, môže byť doplnená obrázkami priamo v texte. Ak tlačová správa hovorí o produktoch či službách, nebojte sa pripojiť cenu, popis materiálov, prípadne aj adresu prevádzok, kde budú predmetné tovary a služby v predaji. Nezabudnite, že tlačová správa by sa k redaktorom z novín, časopisov, rádií či televízií mala dostať aj v elektronickej podobe. Nech je súčasťou vášho press kitu USB so všetkými materiálmi alebo novinárom distribuujte tlačovú správu aj emailom.

Written by

Rada píšem a vzdelávam sa v oblasti marketingu.