Blog

Úvod/Copywriting/Dôležitosť písania od minulosti až po súčasnosť

Dôležitosť písania od minulosti až po súčasnosť

Pre študentov nutnosť, pre niekoho samozrejmosť a pre iných súčasť práce. Reč je o písaní. Viete však, prečo je písanie pre ľudstvo také veľmi dôležité? Kam až siaha jeho história a aký má v súčasnosti význam a využitie?

Písanie nie je len grafickým záznamom reči či dorozumievacím prostriedkom. Je prejavom kultúry všetkých národov, slúži na uchovávanie informácií, má estetickú hodnotu a dokonca môže byť nápomocné pri liečbe dyslexie.

 

Písanie ako dorozumievací prostriedok

Už staroveké národy používali určité formy písma na dorozumievanie. Spočiatku to boli len akési kresby a symboly na stenách jaskýň, ktorými naši predkovia vyjadrovali svoje pocity a myšlienky. Najdokonalejším výrazom týchto symbolov boli egyptské hieroglyfy, z ktorých pravdepodobne vzniklo písmo sumerské a z neho sa vyvinuli rôzne formy klinového písma. V súčasnosti najrozšírenejšia forma písma, ktorú používa viac ako 2,5 miliardy ľudí, je latinka.

Dôležitosť písania nespočíva len v komunikácii medzi ľuďmi, ale slúži aj na sledovanie vývoja spoločnosti. Vďaka zachovaným písomným záznamom sa dozvedáme, ako žili naši predkovia a aké boli ich zvyky a tradície. Vďaka písmu vieme objaviť ľudské pokroky v oblasti vedy, kultúry, medicíny aj techniky a môžu nám pomôcť pri poznávaní vašej vlastnej minulosti a identity.

 

Písanie ako umenie

S vynálezom kníhtlače v polovici 15. storočia sa výrazne vyvíjalo aj písmo. Popri typografii sa vývoj písma sústredil aj na kaligrafiu. Kaligrafia, čiže umenie pekne písať, sa využívala najmä v oblasti listinového pisárstva, kde vznikali po výtvarnej stránke hodnotné práce. Písmo je jeden z najväčších vynálezov ľudstva, ktorý významne zasiahol aj do vývoja kultúry a vedy.

 

Význam písma pre čítanie

V súvislosti s písaním treba určite spomenúť aj čítanie. Keby nebolo písmo, neboli by noviny a knihy a ľudia by nemali čo čítať. Hoci v dnešnej dobe mnohí uprednostňujú výdobytky modernej techniky, stále sú aj takí, ktorí radšej siahnu po tlačenej forme informácií. Kniha by mala byť našou priateľkou aj učiteľkou zároveň, je cenným zdrojom informácií, núti nás premýšľať a rozvíjať našu fantáziu. Čítanie zvyšuje inteligenciu, dokáže redukovať mieru stresu až o 68 % a v neposlednom rade obohacuje našu slovnú zásobu. Čítaním si podvedome zapamätávame nové výrazy, ktoré vám pomáhajú v každodennom živote presnejšie vyjadrovať myšlienky a môžu zlepšiť aj našu schopnosť viesť zložitejšiu komunikáciu na vyššej úrovni.

V popredí žltá kniha "HAPPY" za ňou muž a žena stoja oproti sebe. Po krajoch vidíme police s knihami.

Čítanie odbúrava stres

Terapia písaním a čítaním

Mnohé výskumy poukazujú na spojitosť medzi písaním rukou a všeobecným psychickým rozvojom. Mozog detí, ktoré opakovane vidia písmená napísané vlastnou rukou, vykazuje zvýšenú aktivitu v oblastiach zodpovedných za písanie a čítanie. Pre niekoho je naučiť sa písať a čítať jednoduchou záležitosťou, avšak sú aj ľudia, ktorým to môže robiť problémy po celý život.

 

Dysgrafia a dyslexia

Dysgrafia – ochorenie, pri ktorom je narušená schopnosť písania, môže mať rôzne formy. Pri zrkadlovej forme je narušená schopnosť čítania, niektorí pacienti sú schopní čítať iba tlačené písmo, iní iba písané. Na základe výskumov doktorky Virgínie Berningerovej sa dá predpokladať, že písanie vlastnou rukou trénuje schopnosť sebaovládania a to môže byť kľúčovým aspektom pri liečbe dyslexie.

 

Ako si vycibriť pamäť

Ak sa vám ťažko učí a zapamätáva dôležité informácie, skúste si všetko zapisovať vlastnou rukou. Podľa výskumu na Princetonskej a Kalifornskej univerzite bolo dokázané, že študenti, ktorí si zapisujú poznámky vlastnou rukou, majú lepšie študijné výsledky. Predpokladá sa, že písanie vlastnou rukou umožňuje už počas písania spracovanie informácie, a tým položenie základov pre pamäť.

 

Toľko kníh do skúšok iste neprečítam… Keby sa tak tie materiály dali naštudovať rýchlejšie… Máte aj vy tieto či podobné myšlienky? Tak potom je nasledujúci článok napísaný práve pre vás.

 

Určenie povahy človeka podľa štýlu písma

Grafológovia, ktorí sa zaoberajú písmom, dokážu podľa písomného prejavu človeka určiť psychické vlastnosti osobnosti. Na základe sklonu písma, tvaru a veľkosti písmen dokážu diagnostikovať až 80 % charakterových čŕt. Zaujímavý je fakt, že hoci všetkých ľudí v škole učia písať rovnakým spôsobom, aj napriek tomu každý píše inak. U každého človeka sa počas života ustáli charakteristický tvar písma a každý má svoj jeden – vlastný rukopis, čím je každý z nás jedinečný.

 

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.