Blog

Úvod/Copywriting/Jazyková korektúra – prezentujte sa bez chýb

Jazyková korektúra – prezentujte sa bez chýb

Webová stránka, e-mail, list, písomná komunikácia, kniha. Všetko, čím sa písmom prezentujete pred svojimi zákazníkmi či verejnosťou, môže ovplyvniť prvý dojem, ktorý zanecháte. Chybu si všimnú a zapamätajú všetci. Nedajte im preto príležitosť a prezentujte sa bezchybne.

Čo je jazyková korektúra

Jednoducho povedané, je to zásah povereného človeka do textu, pri ktorom dôjde k oprave gramatických chýb. Ak necháte text prejsť odbornou jazykovou korektúrou, odmenou vám bude garancia gramaticky správne napísaného textu. Správne písanie čiarok, veľkých a malých písmen, úvodzoviek, čísloviek, použitie priamej reči – to sú len niektoré z úskalí, ktoré ponúka slovenská gramatika. Preto je jazyková korektúra dobrým predpokladom úspešnej prezentácie vás alebo vašej firmy.  Jazyková korektúra je namieste aj v prípade, že komunikujete v cudzom jazyku. Odborní korektori na daný jazyk vám vedia text upraviť v danom jazyku a vy sa tak viete správne prezentovať aj v zahraničí.

Rozdiel medzi jazykovou a štylistickou korektúrou

V čom spočíva jej prínos

Predstavte si, že ste firma, ktorá chce osloviť nových zákazníkov prostredníctvom hromadných e-mailov. Všetko môže byť super. Ale ak možný zákazník nájde vo vašej správe obrovskú „chibu“, na serióznosti a zodpovednosti vám to určite nepridá. Jazyková korektúra je cestou, ktorá vás ochráni pred podobnými prešľapmi. Jej hlavným prínosom teda nie je prinášať plusové body, ale chrániť pred tými mínusovými. Chyby si totiž ľudia naozaj všimnú a zapamätajú oveľa ľahšie ako pozitívne veci. A ak dáte niekomu príležitosť vytvoriť si o vás chybný obraz, ťažko to už napravíte. Jazyková korektúra je preto garantom jedného z hlavných pilierov úspešnej komunikácie a prezentácie osoby, firmy či produktu – správnej gramatiky.

Najlepšia liečba je prevencia

Preto neberte gramatiku na ľahkú váhu a nenechajte korektúru na svojich (možných) zákazníkov. Či už gramatiku ovládate alebo nie, nejaká chyba sa z času na čas vyskytne vždy. Klient určite pochopí, čo sa mu snažíte povedať, aj v texte s chybami. Jazyková korektúra vás však pred podobnými situáciami ochráni a vy sa bez obáv môžete sústrediť na to, čo potrebujete. Medzi úspechom a neúspechom dnes často stoja maličkosti. A hoci jazyková korektúra môže byť len nepatrným zásahom, môže byť zásahom o to dôležitejším. Prezentujte sa preto zodpovedne a seriózne a nechajte odborníkov, ktorí sa gramatickou korekciou textu zaoberajú, nech vám pomôžu.

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.