Blog

Úvod/Copywriting/Jazykový korektor ako povolanie

Jazykový korektor ako povolanie

Práca korektora je zaujímavé povolanie, avšak veľmi náročné, a to nielen časovo, ale aj obsahovo. Korektor má na starosti opravy pravopisných, gramatických aj štylistických chýb a súčasne kontroluje aj odbornú stránku daného textu, čo si vyžaduje vzdelanosť a dokonalú znalosť jazyka. My sme vyspovedali jednu z našich korektoriek, Janku,  ktorá nám okrem vlastných skúseností s korektúrou poskytla aj zopár cenných rád pre budúcich nádejných korektorov.

  • Ako dlho sa venuješ korektúram?

S miernym nadsadením môžem povedať, že s korektúrami som začala už na základnej škole, ale naplno som sa v tejto činnosti začala realizovať na strednej škole, keď som vstúpila do Slovenského skautingu. Košické oddiely vydávali svoje vlastné amatérske časopisy a ja som sa venovala práve jazykovej úprave článkov v nich. Tu som sa tiež dostala ku korektúre väčšieho rozsahu, konkrétne knižky so skautskou tematikou. V tom čase, keď sa začal do popredia dostávať aj internet, vznikla skautská webová stránka s množstvom nových textov, takže o prácu, pravdaže dobrovoľnícku, núdza nebola.

 

Počas jazykovedných štúdií na vysokej škole mi pribudli aj ďalší „zákazníci“ z univerzitného prostredia, ktorým som odborné články, dizertačné a habilitačné práce opravovala za „pánboh zaplať“.

 

V roku 2015, keď sa mi po troch deťoch skončila rodičovská „dovolenka“, sa moja voľnočasová korektorská činnosť preklopila aj do profesionálnej roviny. Otvorila som si živnosť a pozháňala klientelu.

 

  • Ako si sa dostala k tomuto zamestnaniu?

Už naša slovenčinárka na základnej škole mi veľmi dôverovala, čo si nesmierne vážim dodnes, hoci základná škola je zahrabaná už dosť hlboko v mojich spomienkach. Bola som vtedy asi siedmačka, keď si učiteľka všimla, že mám cit pre jazyk, a tak keď mala veľa písomiek či diktátov na opravovanie, posunula nejakú časť aj mne. Najväčší gól bol, keď som si domov doniesla diktáty a písomky z našej triedy a pritom som opravovala svoje vlastné.

 

Dnes okrem toho, že pracujem pre textynakluc.sk, z času na čas dostanem zákazku aj od jednej košickej agentúry, ktorá sa venuje korektorským prácam, a súčasne som aj jazykovou redaktorkou istého internetového denníka.

 

 

Korektorka Janka

Korektorka Janka

 

  • Čítaš veľa aj vo svojom voľnom čase či toho máš už dosť v práci?

Keď to porovnám s tým, koľko kníh som zhltla v detstve a počas svojich štúdií, tak v súčasnosti čítam žalostne málo, ak, samozrejme, nerátam detské knižky a rozprávky.

 

 

Keďže moja práca pozostáva prakticky výlučne z čítania, tak po práci si radšej sadnem napríklad ku klavíru. Treba však povedať, že medzi robením jazykovej korektúry a čítaním knihy je podstatný rozdiel. Pri korektúre sa oveľa ťažšie vníma obsah textu. Pri relaxačnom čítaní venujem väčšiu pozornosť deju, avšak prípadné chyby mi často neuniknú ani tu, a keď ich je priveľa, vie  ma to normálne rozčúliť :).

 

Takže na knihy som určite nezanevrela a sústavne mám niečo rozčítané, pretože čítanie kníh je stále pre mňa relaxom, aj keď v oveľa menšej miere ako kedysi. A aby som nezabudla, občas si rada prelistujem aj kvalitný časopis.

 

  • Jazyk sa neustále vyvíja, venuješ sa aj samovzdelávaniu v slovenčine mimo opravovania článkov alebo je postačujúce popri korigovaní textov naraziť na zmeny v jazyku?

Priznám sa, že málokedy študujem niečo navyše, keďže väčšinu vecí sa človek učí z praxe. Ak však narazím na niečo zaujímavé, napríklad na internete rôzne jazykové okienka, rada si to prečítam. Vo všeobecnosti však platí – ako v každej inej pracovnej oblasti, že prax a skúsenosti sú najdôležitejšie.

 

  • Priznáš sa nám, či je niečo, čím ste si ešte aj teraz v slovenskom jazyku neistá?

Pre mňa sú niekedy problémom čiarkyveľké/malé začiatočné písmená, pretože to sú dve najdiskutabilnejšie oblasti gramatiky. V jazyku máme mnoho slov a vetných konštrukcií, ktoré sú vzhľadom na pravopis nejednoznačné, a to sú prípady, keď nastáva štúdium, prípadne konzultácie s kolegami korektormi alebo jazykovedcami, čo ma najviac posúva dopredu.

 

  • Čo obľubuješ v práci viac, jazykovú alebo štylistickú korektúru? A prečo?

Keďže milujem písanie, tak jednoznačne štylistickú korektúru. Vo voľnom čase rada píšem blogy, básničky na rôzne témy a napísala som aj román, ktorý vyšiel v lete minulého roku. Štylistická korektúra je tvorivá činnosť, čosi ako písanie podľa indícií, pri ktorej sa uplatňuje niečo z literárnej umeleckosti, estetiky, ale zároveň aj jazykovednej odbornosti.

 

  • Akú radu by si dala budúcim korektorom?

Dôležité je vedieť priznať si, ak niečo neviete, a v prípade nejasností a neistoty sa poradiť so skúsenejšími. Ak v texte nejakú chybu predsa len zabudnete, nebyť alibista, nezatĺkať a nehádať sa, ale pokorne si to priznať, ospravedlniť sa a poučiť sa z toho do budúcnosti. Ja osobne si chybu neviem odpustiť a zožiera ma to, avšak to je dané mojou úzkostlivou povahou, takže takýto prístup nikomu neodporúčam :)

 

Prečítajte si aj desiatku najpoužívanejších čechizmov, ktoré sa u nás udomácnili.

 

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.