Blog

Úvod/Copywriting/Načo sú potrebné jazykové korektúry ?

Načo sú potrebné jazykové korektúry ?

Ak aj vám napadla táto otázka, vedzte, že text plný gramatických chýb a nesprávnej štylistiky je odrazom jeho pisateľa. Určite nechcete, aby si vás niekto zaradil do škatuľky jazykového ignoranta.

Poznáte to, už niekoľkokrát sa vám stalo, že ste dostali na stôl email alebo poštu v obálke, ktorá bola plná gramatických chýb. Nesprávne použité i/y, chybné predložky, zlé skloňovanie a prvé, čo vás zaujímalo, bol autor úsmevného textu. Väčšine ľudí robia problém pri písaní textu vybrané slová, písanie mäkkého a tvrdého i/y v jednotnom a množnom čísle, iní si nie sú istí, kedy treba napísať čiarku a kde presne ju umiestniť. Nesprávne vykanie aj v písanom prejave či používanie čechizmov sú časté jazykové nedostatky. Preto ak vám na dokumente skutočne záleží a posielate ho na významné alebo pre vás dôležité miesta, nechajte si ho skontrolovať profesionálmi. Je lepšie vyhnúť sa potupe, ako písať ospravedlňujúci email a hanbiť sa za gramatiku.

Hrúbky kazia váš kredit

Pri príprave dokumentov, PR článkov, tlačových správ, brožúr, informačných letákov, SMS textov, ale aj rozsiahlych prác a manuálov je potrebné, aby bol text reprezentatívny a bez najmenšieho jazykového zaváhania. Čitateľ textu totiž ihneď odhalí vaše gramatické nedostatky a váš kredit razom klesá. Gramaticky bezchybné texty a dokumenty sú, naopak, prejavom profesionality a vášho zodpovedného prístupu počas ich prípravy.

Čo sú jazykové korektúry?

Korektúr je hneď niekoľko. Keď sa povie jazyková korektúra, ide o opravu chybnej gramatiky, nahradenie čechizmov slovenskými ekvivalentmi, správne rozdelenie slov na konci riadkov, správne mäkké a tvrdé i/y, opravu chybných predložiek, najmä s/so a z/zo, ale aj doplnenie diakritických znamienok. Zjednodušene povedané, text po jazykovej korektúre nebude mať „hrúbky“.

Spoločnosti a agentúry ďalej ponúkajú štylistické korektúry. Aký je rozdiel medzi jazykovými a štylistickými korektúrami? Tie štylistické sa sústreďujú na správny slovosled a ľahkú čitateľnosť textu.

Kedy sa robia predtlačové korektúry?

Poznáme ďalej predtlačové korektúry, ktoré sa robia, keď vydávate časopis, noviny, tlačíte brožúry alebo iné rozsiahle dokumenty. Predtlačové korektúry si všímajú najmä preklepy, správne rozdelenie slov na stranách, dĺžne miesto mäkčeňov, prípadne chýbajúce písmeno v slove. Text určený na predtlačovú korektúru je totiž finálnou zastávkou pred odoslaním do tlače, jazykovú a štylistickú korektúru má už dávno za sebou. No keď sa text pripravuje do tlače a takzvane sa „láme“ na jednotlivé strany, vtedy sa môže stať, že vypadne písmeno, čiarka alebo grafické spracovanie nesprávne rozdelí slová na konci riadka.

Keď čítate časopis, článok na webe alebo držíte v rukách zaujímavú knihu, gramatické chyby vás môžu odradiť od inak zaujímavého čítania. Dokument totiž nepôsobí dôveryhodne. Začínate uvažovať nad profesionalitou autora, ktorý si po sebe text neskontroloval a ktorému nezáležalo na tom, aby jeho dokument bol v perfektnom stave. Zároveň pochybujete o hodnovernosti periodika, ktoré dokáže publikovať text s hrúbkami alebo inými gramatickými chybami.

Načo? Nato…

Odpoveď na otázku, načo sú potrebné jazykové korektúry, je preto veľmi jednoduchá. Gramaticky správny text, uhladený a štylisticky správny, ktorý je v tlači bezchybný, pôsobí seriózne, profesionálne a čitateľ ho ocení. Nie nadarmo sa deťom vraví, aby čítali veľa kníh a podvedome sa tak učili slovenskú gramatiku.

Skontrolujte si pravopis online

Ak už nechcete investovať do jazykových korektúr, odporúčam pri písaní emailov a inej korešpondencie používať aspoň online jazykové slovníky, ktoré vám pomôžu pri skloňovaní, správnych koncovkách, oprave nespisovných výrazov alebo písaní i/y. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra ponúka na svojich webových stránkach hneď niekoľko online slovníkov, okrem iných najmä Krátky slovník slovenského jazyka či Pravidlá slovenského pravopisu. Pri písaní literárnych diel pomôže s kvetnatou slovenčinou Synonymický slovník slovenčiny, pri odborných textoch si možno virtuálne nalistovať Slovník cudzích slov.

Written by

Rada píšem a vzdelávam sa v oblasti marketingu.