Blog

Úvod/Copywriting/Naozaj viete, ako čítať?

Naozaj viete, ako čítať?

Trocha drevitá, sem-tam jemne vlhká, nostalgická, vzrušujúca. Viete si živo vybaviť túto vôňu? Takto dokáže poštekliť váš noštek len vôňa papiera miešajúca sa s atramentom. Kedy naposledy ste mali možnosť nadýchnuť sa duše nejakej knihy?

Ak je vaša odpoveď dávno, znamená to, že ľudia dnes čítajú málo? Alebo len vymenili tento základný nosič informácií za úsporný displej notebooku? Má to v konečnom dôsledku vplyv na náš život?

Dôležitý zrak

Z každej strany sa na nás valia informácie. Z diaľky kričia dopravné značky, logá obchodných centier, tabule plné chutných jedál denného menu. Po prvé je jasné, že tieto informácie tam niekto musel zaznačiť. Po druhé by to všetko strácalo zmysel, ak by ich ľudia nedokázali dešifrovať. Písanie a čítanie sú nerozlučnou dvojicou, takisto ako Adam a Eva, Pat a Mat či Edward Cullen a Bella Swan – až za hrob. Z naznačeného tak vyplýva, že ak ste smädní po vedomostiach, mali by ste zapojiť zrak. Okom totiž dokážeme vnímať zo všetkých zmyslových orgánov najviac informácií. Ide až o 88 % sveta, ktorý nás obklopuje.

Čítanie v dnešnej dobe

Avšak je veľmi dobre známe, že čím ďalej, tým menej ľudí využíva svoj zrak na čítanie. Mladšia generácia svetovej populácie obmedzila túto činnosť len na oblasť rôznych internetových lifestylových či sociálnych stránok. Zástupy v knižniciach nahradili „klasici“ a vybraní žiaci, ktorí hľadajú knihy povinného školského čítania. Čítať však nepredstavuje len aktivitu na ukončenie tzv. komunikačného oblúka. Čítanie dokáže zlepšiť kvalitu života v mnohom inom. Nemusíte ho vôbec deliť na osobnú sféru a profesijnú stránku života.

Čítať je prospešné

Čítaním spoznávate nové slová, vyjadrovacie prostriedky. Aj práve teraz si rozširujete slovnú zásobu, vďaka čomu ste schopní lepšie, presnejšie vyjadrovať i najtajnejšie myšlienky, pocity a nálady. Písmená, tie malé častice písma, vytvárajú v mozgu systém a spájajú sa na základe rôznych vzťahov. Väčšie množstvo ich kombinácií, ktoré pri čítaní spoznáte a uchováte si v pamäti, zaručuje vyššiu schopnosť logického myslenia. Vycibrená pamäť vám šetrí čas a čas sú peniaze. Takéto príjemné namáhanie mozgu dopomáha aj k prevencii rôznych ochorení, ako napríklad Alzheimerovej choroby.

Čítanie s porozumením

Čítanie je ako hra. To, že poznáte jej pravidlá, ale nemusí zaručiť výhru. Slovo sa skladá z písmen. Pomenúva istý jav alebo predmet, ktorý tomu zhluku znakov dáva význam. Mnoho ľudí vie text prečítať, no má problém textu zodpovedajúci význam vyvodiť správne. Čítanie s porozumením je fenomén, z ktorého sú každoročne skúšaní už deviataci základných škôl. V tomto sa Slovensko líši od mnohých západných krajín. Tam deti vedia menej faktov, ale dokážu z nich vyťažiť omnoho viac informácií. My sme povýšili recitáciu holých údajov a uniká nám ich význam.

Jazyk

Z jazykovedného hľadiska môže stáť za sťaženým alebo úplným nepochopením textu mnoho rôznorodých faktorov. Existujú slová, ktoré rovnako znejú, ale majú iný význam – tzv. rovnozvučné slová alebo homonymá. V takomto prípade veľmi záleží na kontexte. Ten výrazu dáva zmysel a nesprávne zvolené okolité slová môžu čitateľa zmiasť. Pamätáte sa na hodiny slovenčiny a pani učiteľku, ktorá vás mučila nominatívom, genitívom a tak ďalej (ak si to pamätáte, pokojne doplňte reťazec) alebo podmetom a predmetom? Nie nadarmo. Neevokuje vo vás veta „Dym produkuje komín“, že výrobcom komínu je dym? Ak áno, autor by mal zvážiť slovosled. Ak, samozrejme, nepíše absurdnú drámu, nie je to jeho zámer a chce si byť čitateľovým pochopením textu stopercentne istý. Za zmenou významu môže stáť čo i len jediná pauza, ktorú si pri čítaní urobíte. V texte je zaznačená čiarkou. Prepustiť, nie zabiť. Prepustiť nie, zabiť. Darujete väzňovi slobodu alebo ho pošlete na smrť?

Kde sa píšu čiarky

Aký ste čitateľ?

Lekcia čítania zvládnutá. Teraz sa musíte rozhodnúť, či takýto spôsob vnímania informácií využijete na relax a stanete sa naivným typom čitateľa, ktorý verí všetkému a aj fikciu literárneho diela spája s realitou. Je tu ešte možnosť sentimentálneho čitateľa, ktorý je schopný selekcie a vyberá si len to emocionálne prijateľné. No ak sa radi pozeráte až „za text“ a pýtate sa aj na to, prečo autor použil na opísanie sukne hlavnej hrdinky červenú farbu, môžete si hovoriť diskurzívny typ čitateľa. V tomto prípade vám gratulujeme, dostupný materiál dokážete doslova vyšťaviť.

Neprestávajte čítať

A teraz si vezmite prvú neprečítanú knihu, noviny, časopis alebo pracovný operačný manuál a otestujte svoje schopnosti. Výber je na vás. Spoznávajte svet, relaxujte, namáhajte mozgové bunky a zároveň si chráňte zdravie.

Dočítania!

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.