Blog

Úvod/Copywriting/Písanie PR článkov

Písanie PR článkov

Tvorba PR článkov z nášho pera spĺňa základné obsahové požiadavky zadávateľa. Na požadovanom rozsahu odkomunikujeme vašu službu alebo produkt podľa vašich predstáv, preto písanie PR článkov môžete pokojne zveriť do našich rúk. Zároveň sa môžete spoľahnúť, že vaše PR články sú napísané gramaticky a štylisticky správne.

Príprava PR článkov

V prípade potreby pre klientov píšeme reklamné články, či už vo forme recenzie, alebo pre potreby SEO kampaní (tzv. SEO články). Aj takýto článok je istou formou online PR, texty je však možné použiť aj pre tlačené médiá.

S určitými tematickými obmedzeniami vám poskytneme aj službu tvorba odborných článkov. Písanie odborných článkov je časovo aj finančne náročnejšie a vyžaduje si štúdium a konzultácie v rámci odbornej oblasti, o ktorej máme písať. Vo väčšine prípadov sme však schopní svojim klientom dodať kvalitné a odborne spôsobilé texty.

PR článok môže mať rozličný rozsah, štylistiku článku prispôsobujeme koncovému čitateľovi. Pripravujeme PR články z rozličných oblastí, klientom píšeme články pre lifestyle médiá, ekonomické médiá, PR článok môže predstavovať aj blogový príspevok, ktorý nenápadne infiltruje do textu meno vašej spoločnosti. Pri písaní PR článkov dbáme na kvalitný nadpis a výstižný perex, ktorý čitateľov zaujme. Štruktúra PR textu obsahuje všetky zaujímavé informácie k téme.

Príprava tlačových správ

Písanie tlačových správ je ďalšou zo základných služieb, ktoré poskytujeme. Tvorba tlačových správ zahŕňa pravidelnú komunikáciu a expresné dodávky v prípade horúcich tém a noviniek. Predmet tlačovej správy vašej spoločnosti obsiahneme na jednu normovanú stranu vo formáte, ktorý môžete rovno preposlať do vytypovaných médií.

Tlačová správa odpovedá na všetky základné otázky: kto, čo, kedy, kde, prečo. Pri príprave tlačových správ sme v úzkom kontakte s klientom, aby sme v texte obsiahli všetky vyžadované informácie a zároveň napísali dokument rýchlo a bez ďalších nutných rozsiahlych opráv. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v mediálnej oblasti sme schopní vytvoriť tlačovú správu tak, aby ste ju mohli rovno preposlať novinárom.

Do dokumentu tlačovej správy okrem textu vkladáme vaše logo a kontaktné údaje, vždy využívame citácie predstaviteľov spoločnosti či fundovaných odborníkov k danej téme. Tlačové správy uverejnené v novinách, magazínoch a na webových portáloch, ako aj PR články v magazínoch, firemných časopisoch a na blogoch sú jednou z ciest kvalitného PR.

Written by

Rada píšem a vzdelávam sa v oblasti marketingu.