PR články a tvorba textov

Na základe požiadaviek klientov pripravujeme články z rôznych tematických oblastí. Píšeme PR články a tlačové správy na uverejňovanie do médií, tvoríme texty do interných časopisov, brožúr či kníh. Máme skúsenosti aj s písaním reklamných textov určených na propagáciu tovaru a PR služieb.

Pripravujeme obsah pre newsletter, tlačený alebo elektronicky rozosielaný, píšeme texty pre webové stránky, zabezpečujeme písanie dokumentov na objednávku pre rôzne účely.

Viac o tejto službe

Korektúry a štylizácia textov

Každý text potrebuje dobrú jazykovú a štylistickú úpravu. Postaráme sa o to rýchlo a kvalitne, s ohľadom na čitateľa, pre ktorého je váš text určený.

Máme skúsenosti so štylizáciou a editovaním textov do časopisov, magazínov a na webových portáloch. Poskytujeme jazykovú korektúru dokumentov, článkov, aj knižných titulov.

Viac o tejto službe

Corporate publishing

Zabezpečujeme komplexný servis pri návrhoch a realizácii textov určených pre internú a externú komunikáciu. Spolu s našimi copywritermi môžete pripraviť správne texty do vašich novín, časopisov, letákov či brožúr.

Postaráme sa o dodanie grafických podkladov vašej publikácie, zalomenie textov a obrázkov a náhľad vizuálov hotových strán.

V spolupráci s externými fotografmi vieme pre klientov zariadiť fotografické materiály a prostredníctvom našich partnerov zabezpečíme tlač materiálov.

Viac o tejto službe