Corporate publishing

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme prípravu profesionálnych magazínov, novín či interných publikácií na kľúč. Napíšeme aktuálny obsah, pripravíme grafiku a zabezpečíme tlač. Do rúk sa vám tak dostane plnohodnotné dielo na internú distribúciu či pre externých zákazníkov, obchodných partnerov alebo predaj.

Čo ponúka služba Corporate Publishing?

Základným prvkom kvalitných firemných časopisov, magazínov a korporátnych novín sú dobre spracované texty a pútavá grafika, ktoré vychádzajú z atraktívnych fotomateriálov a bezchybného servisu. Miesto toho, aby ste na vašich PR pracovníkov delegovali úlohy, s ktorými nemusia mať vždy skúsenosti, môžete si materiály na internú či externú komunikáciu objednať na kľúč.

Corporate Publishing je služba, ktorá ponúka prípravu zamestnaneckých časopisov, novín, magazínov alebo časopisov pre zákazníkov a obchodných partnerov. V spolupráci s vami pripravíme akúkoľvek formu publikácie, prostredníctvom ktorej odkomunikujete novinky, dôležité informácie, rozhovory s predstaviteľmi spoločnosti, vyhlásite zamestnanecké súťaže a motivujete váš tím k ďalším úspechom.

Texty pre korporátne tlačoviny

Texty do časopisov, novín a magazínov vám pripravíme na mieru.  Články sú spracované podľa vopred dohodnutého rozsahu a podkladov, aby bola zachovaná obsahová pestrosť a komplexnosť.

Profesionálne fotografie

Prostredníctvom externých fotografov pre vás vieme zabezpečiť fotografický materiál, ktorý presne zodpovedá komunikovanej téme, tovaru či službe. Cena ilustračných fotografií do publikácie je zahrnutá do ceny služby.

Paralelne s prípravou textov a výberom vhodných fotografií pripravuje art director vizuál požadovanej publikácie podľa dohodnutého formátu. Pripravené texty zalomí a vizuál jednotlivých strán vám posunie na schválenie. Zároveň je zodpovedný za zhotovenie tlačových dát.

Jazykové a štylistické korektúry

Neoddeliteľnou súčasťou Corporate Publishing-u je jazyková a štylistická korektúra textov.

Benefitom našich služieb je aj zabezpečenie nacenenia tlače a následná tlač. Rozsah nákladu, rozmery publikácie a aj farebnosť tlače si samozrejme určujete vy sami.

Komunikácia na sociálnych sieťach

S naším tímom môžete kooperovať pri komunikácii na sociálnych sieťach ako Facebook, Twitter, Pinterest a Instagram.

Výhody, ktoré získate

Využitím našich korekčných a štylistických služieb získate okrem iného:

  • Profesionálne textové a grafické výstupy.
  • Magazín a interné noviny na kľúč.
  • Obsah, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám.
  • Dizajn zodpovedajúci moderným požiadavkám.
  • Aktuálne témy vo vašej publikácii.