PR články a tvorba textov

Tvorba textov na objednávku je určená všetkým, ktorým záleží na kvalitnom a pútavom textovom obsahu. Na základe vašich požiadaviek pripravíme PR články z rozličných oblastí a prispôsobíme štýl písania terminológii vašej oblasti a cieľovému umiestneniu textu.

Naša spoločnosť zabezpečuje kompletný servis pri návrhoch a realizácii vypracovania textov.

Stačí nás jednoducho kontaktovať a povedať váš zámer – potrebujete text do interného časopisu, PR článok do magazínu, s ktorým máte dohodnutú spoluprácu, SEO článok, blogový príspevok na váš web, pripraviť tlačovú správu na uverejnenie do médií, alebo je vaším zámerom nová webová stránka a chcete obsah ušitý na mieru, ktorý bude reprezentatívny a zároveň jazykovo korektný.

Potreba textov je rôzna, tematické okruhy sa líšia, každý dokument vyžaduje inú štylistiku.

Copywriting (tvorba a písanie textov)

Copywriting je kreatívna tvorba textov, ktorá je pútavá, zodpovedá požiadavkám zadávateľa a je produkovaná v súlade s pravidlami slovenského jazyka. Do rúk sa vám dostane jazykovo a štylisticky uhladený text, ktorý možno použiť na uverejnenie do médií aj pre interné potreby spoločnosti.

Tvorba marketingových textov patrí tiež pod copywriting. Či už je potrebné písať texty pre online alebo offline komunikáciu (napr. pre účely tlače), písanie reklamných textov alebo iného obsahu potrebného pre vaše marketingové aktivity, môžete zveriť nám.

Písanie PR článkov a SEO obsahu

PR články a SEO články z nášho pera spĺňa základné obsahové požiadavky zadávateľa. Na požadovanom rozsahu odkomunikujeme vašu službu alebo produkt podľa vašich predstáv, preto písanie PR článkov môžete pokojne zveriť do našich rúk. Zároveň sa môžete spoľahnúť, že vaše PR články sú napísané gramaticky a štylisticky správne.

V prípade potreby pre klientov píšeme reklamné články, či už vo forme recenzie alebo pre potreby SEO kampaní (tzv. SEO články). Aj takýto článok je istou formou online PR, texty je však možné použiť aj pre tlačené médiá.

S určitými tematickými obmedzeniami vám poskytneme aj službu tvorba odborných článkov. Písanie odborných článkov je časovo aj finančne náročnejšie a vyžaduje si štúdium a konzultácie v rámci odbornej oblasti, o ktorej máme písať. Vo väčšine prípadov sme však schopní našim klientom dodať kvalitné a odborne spôsobilé texty.

PR článok môže mať rozličný rozsah, pričom štylistiku článku prispôsobujeme koncovému čitateľovi. Pripravujeme texty z rozličných oblastí a pre klientov píšeme PR články pre lifestylové médiá, ekonomické médiá. Článok môže predstavovať aj blogový príspevok, ktorý nenápadne infiltruje do textu meno vašej spoločnosti. Pri písaní textov dbáme na kvalitný nadpis a výstižný perex, ktorý čitateľov zaujme. Štruktúra článku potom obsahuje všetky zaujímavé informácie k téme.

Tvorba tlačových správ

Písanie tlačových správ je ďalšou zo základných služieb, ktoré poskytujeme. Tvorba tlačových správ zahŕňa pravidelnú komunikáciu a expresné dodávky v prípade horúcich tém a noviniek. Predmet tlačovej správy vašej spoločnosti spracujeme na jednu normovanú stranu vo formáte, ktorý môžete rovno preposlať do vytipovaných médií.

Tlačová správa odpovedá na všetky základné otázky Kto, Čo, Kedy, Kde, Prečo. Pri príprave tlačových správ sme v úzkom kontakte s klientom, aby sme v texte obsiahli všetky vyžadované informácie, a zároveň napísali dokument rýchlo a bez ďalších nutných rozsiahlych opráv. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v mediálnej oblasti sme schopní vytvoriť tlačovú správu tak, aby ste ju mohli rovno preposlať novinárom.

Do dokumentu tlačovej správy okrem textu vkladáme vaše logo a kontaktné údaje. Vždy využívame citácie predstaviteľov spoločnosti či fundovaných odborníkov k danej téme. Tlačové správy uverejnené v novinách, magazínoch a webových portáloch, ako aj PR články v magazínoch, firemných časopisoch a na blogoch sú jednou z ciest kvalitného PR.

Tvorba textov pre weby a newslettre

Naša spoločnosť vytvorí texty na web. Pre webstránky, ktoré práve vznikli, aj tie, ktoré potrebujú textový refresh. Písanie webového obsahu prispôsobujeme zameraniu webu, zároveň píšeme s ohľadom na kľúčové slová a potreby vyhľadávania vašej webstránky na internete.

Okrem textov pre web pre vás pripravíme aj texty pre newslettre. Citlivo zvolený obsah newslettru zaručí jeho odozvu vo forme následného predaja vašich produktov, alebo aktivity na vašich webových stránkach či priamo na pobočkách. Formu newslettru a jeho obsah dokážeme upraviť podľa cieľovej skupiny.

Ako funguje služba texty na kľúč?

Najlepšie je dohodnúť sa s nami na konkrétnych požiadavkách, aké by mal váš text obsahovať. Benefitom je, že pri písaní využívame konkrétne podklady od klientov, aby pripravené texty spĺňali ich požiadavky na obsah aj formu. Je výhodou špecifikovať aj čitateľskú obec, pre ktorú sa texty píšu, aby naši copywriteri vedeli prispôsobiť štýl písania zadaného dokumentu.

Medzi našich klientov patria PR agentúry a firmy, ktorým záleží na kvalitnej komunikácii smerom ku koncovému čitateľovi. Či už ide o copywriting, tvorbu PR článkov, písanie tlačových správ alebo o tvorbu textov pre weby, dokážeme pre vás pripraviť úspešný obsah, ktorý bude zameraný na správnu cieľovú skupinu a bude schopný efektívne komunikovať vaše posolstvo.

Výhody, ktoré získate

Využitím našich textových a jazykových služieb získate okrem iného:

  • Korekcie v zmysle pravidiel slovenskej gramatiky a pravopisu.
  • Istotu, že texty vo vašich materiáloch budú správne a bez chyby.
  • Texty, ktoré majú obsah, aký požadujete.
  • Rozsah dokumentov, ktorý si sami navrhnete.
  • Spoluprácu s profesionálmi.