Blog

Úvod/Copywriting/Spravte z článku PR článok

Spravte z článku PR článok

Keďže v súčasnosti pribúda na internetových portáloch a sociálnych sieťach každý deň niekoľko nových článkov, pre autorov je čoraz ťažšie napísať článok, ktorý zaujme, informuje, poučí a pobaví. Jednou z vhodných metód na zvýšenie povedomia o vašej podnikateľskej alebo inej činnosti je práve PR článok. Jeho podstatou je to, aby už v úvode upútal pozornosť a motivoval príjemcu prečítať si ho, aj napriek tomu, že sa o danú problematiku príliš nezaujíma. Poďme sa teda spoločne pozrieť na to, ako by mal PR článok vyzerať.

Názov PR článku sa vzťahuje na pojem Public relations, čiže vzťahy s verejnosťou, ktorých hlavnou funkciou je ľudí informovať, presviedčať a zlepšovať ich vzájomné vzťahy. Kedysi sa za takéto články považovali len klasické tlačové správy rozosielané rôznym médiám, no dnes ide o akýkoľvek komerčný text, ktorého cieľom je zmeniť názor alebo chápanie jednotlivca na určité služby/produkty a ovplyvniť verejnosť. Rozsah a štylistika PR článkov bývajú rôzne, ale vždy prispôsobené cieľovej skupine čitateľov.

PR článok v marketingu

PR články majú reklamný charakter, ale oproti bežnej reklame majú výhodu v tom, že spotrebitelia takýto typ reklamy nevnímajú negatívne. Okrem pozitívnej prezentácie firmy alebo ponúkania produktov je cieľom PR článku dostať sa na popredné priečky v internetovom vyhľadávači, čo sa dosahuje vkladaním odkazov do textu, a tým sa článok stáva aj SEO článkom.

Ako vyzerá správny PR článok?

Na internete nájdete množstvo odkazov na tému PR článkov a hlavne niekoľko návodov na to, ako by mal takýto článok vyzerať. Ak sa však nad tým dlhšie zamyslíte, iste si každý z vás uvedomí, že správny PR článok neexistuje. Veď pre každého môže byť predsa správne úplne niečo iné. Preto je vhodnejšie namiesto slova „správny“ použiť radšej pojem „trefný“ alebo „výstižný“.

 

Notebook, kvet v kochlíku, káva, pero a notes položené na bielom stole. Pohľad zhora.

Premyslite si hlavnú tému PR článku ešte pred jeho písaním

Čo by mal PR článok obsahovať?

Pri písaní je hlavne dôležité uvedomiť si, čo chceme daným článkom povedať a akú cieľovú skupinu čitateľov chceme osloviť a zaujať. Už nadpis musí poukazovať na to, čo je obsahom článku, čiže čitateľa musí upútať v podstate na prvý pohľad. Po nadpise nasleduje perex, krátky úvodný text, ktorý musí byť výstižný, pretože na základe neho sa mnoho ľudí rozhoduje, či bude v čítaní článku pokračovať. Ak perex nezaujme, čitateľa pravdepodobne stratíte.

Text článku musí byť systematicky rozdelený, prehľadný a zameraný vždy len na jednu problematiku, aby sa nestalo, že čitateľ sa už v polovici článku stratí a na konci ani nebude vedieť, o čom čítal. Vôbec nemusí byť na škodu, ak do článku vložíte obrázok alebo krátke video, ktoré majú súvis s obsahom článku.

Pokiaľ chcete čitateľa zaujať ako svojho potenciálneho zákazníka, pri opise ponúkaného produktu či služby vložte do textu odkaz, ktorý ho na daný produkt (službu) priamo navedie. Takýmto spôsobom môžete získať mnoho zákazníkov, ktorí nebudú vašu reklamu považovať za vtieravú, ba, naopak, ocenia vašu tvorivosť, pretože aj keď sa to na prvý pohľad niekedy nezdá, medzi reklamou a PR je podstatný rozdiel. Kým reklama je vlastne neosobný oznam, ktorý si daný subjekt zaplatí na presvedčenie ľudí, PR formujú verejnú mienku a upevňujú dôveru prostredníctvom budovania vzťahov k verejnosti.

O tom, či bol váš PR článok trefný, sa po jeho zverejnení presvedčíte vtedy, ak vyvolá diskusiu a ak sa vďaka nemu zvýšil dopyt po vašich produktoch.

 

 Výhody a nevýhody PR článku

 

Kde mám napísaný článok uverejniť?

Ideálnou formou, ako ďalej šíriť váš PR článok, je online forma. Publikovaním článku na internete môžete okrem dôvery zákazníkov rýchlejšie zvýšiť predaj výrobkov alebo služieb a zlepšiť aj meno svojej firmy. Hoci písanie článkov do časopisov ešte stále nevyšlo z módy, v dnešnej dobe, keď už takmer každý vlastní smartfón, tablet alebo notebook, si ľudia s oveľa väčším záujmom prezerajú rôzne webové stránky a blogy alebo si čas krátia na sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, MySpace, Instagram a iné). Práve preto je internet výbornou živnou pôdou pre rozkvitanie vašej reklamy v podobe PR článku. Na umiestnenie článku si však vždy vyberajte stránky, ktoré tematicky súvisia s tým, čo chcete propagovať.

Čo ak nie som kreatívny?

V prípade ak patríte k ľuďom, ktorí neobľubujú tvorivú činnosť, akou je aj písanie článkov, a gramatika nie je vašou silnou stránkou, neviete štylisticky správne zostavovať vety alebo jednoducho nemáte na napísanie článku čas, nechajte si PR článok napísať od profesionálov. Veď v dnešnej dobe je už platené písanie článkov úplne bežná vec a existuje množstvo spoločností alebo reklamných agentúr, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú a najímajú si na ňu redaktorov alebo copywriterov. Tí určia vhodný rozsah článku, v ktorom využijú aj vami zadané kľúčové slová, a dodajú vám článok po jazykovej korektúre. Aspoň tak to robíme my:-)

Zatiaľ čo vy sa budete naplno venovať svojim povinnostiam alebo činnostiam, na ktoré máte väčší talent, my sa postaráme podľa vašej potreby o kvalitné a odborne napísané reklamné články alebo recenzie.

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.