Blog

Úvod/Viete po slovensky?/Viete po slovensky? Odrážky

Viete po slovensky? Odrážky

Často náš text vyžaduje pre lepšiu prehľadnosť rôzne odrážky či body. Ste si ale naozaj istí, kam presne čiarka, bodka, dvojbodka či veľké a malé písmeno patrí a kam nie? Po prečítaní nasledujúcich riadkov v tom, veríme, budete mať jasno.

Viete po slovensky? Odrážky

Praktický návod na písanie odrážok

 

My vás naučíme písať čiarky.

 

Odrážky majú viacero spôsobov značenia.

 

Ak sa úvodná veta končí dvojbodkou, odrážky sa majú začať malým písmenom a končiť čiarkou alebo bodkočiarkou. Posledná odrážka sa končí bodkou. Ide teda o jednu vetu, kde odrážky sú pokračovaním úvodnej vety.

Slová stredného rodu skloňujeme podľa vzorov:

 • mesto,
 • srdce,
 • vysvedčenie,
 • dievča.

 

Ak však odrážky, resp. čísla obsahujú dlhšie texty skladajúce sa z viacerých viet, môže sa každá odrážka začínať veľkým písmenom a končiť bodkou. Vtedy môžu byť odrážky uvádzané bez úvodnej vety, len ako samostatné body.

 • Ohybné slovné druhy môžeme skloňovať alebo časovať. Medzi ohybné slovné druhy patria podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky a slovesá.
 • Neohybné slovné druhy nevieme skloňovať ani časovať, ale niektoré príslovky môžeme stupňovať. Medzi neohybné slovné druhy zaraďujeme príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia.

 

Ak sa v odrážkach uvádzajú heslá, môžu sa písať s veľkým aj malým písmenom a nepotrebujú ukončenie interpunkčným znamienkom. Alternatívou sú celé vety začínajúce sa veľkým písmenom a končiace sa bodkou.

 • Stredný rod
 • Ženský rod
 • Mužský rod

 

 • stredný rod
 • ženský rod
 • mužský rod

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.