Blog

Úvod/Viete po slovensky?/Viete po slovensky? Prevzaté a cudzie slová 1.

Viete po slovensky? Prevzaté a cudzie slová 1.

Anglický jazyk je v dnešnom svete taký rozšírený medzi ľuďmi, že zasahuje aj do iných jazykov a výnimkou nie je ani slovenčina. Slová, ktoré ste ešte pred pár rokmi považovali za cudzojazyčné, sú v súčasnosti už aj u nás udomácnené a zaraďujeme ich do našej slovnej zásoby.

Viete po slovensky?  Prevzaté a cudzie slová 1.

 

 

Prečítajte si aj top 10 chýb: krátka alebo dlhá hláska?

 

Ktorý tvar používate v písomnej komunikácii vy, ten zahraničný alebo náš poslovenčený?

 

anglicky/ slovensky

chat/ čet

clearing/ klíring

design/ dizajn

image/ imidž

leasing/ lízing

manager/ manažér

software/ softvér

 

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.