Blog

Úvod/Viete po slovensky?/Viete po slovensky? Prídavné mená

Viete po slovensky? Prídavné mená

Prezrite si náš krátky výber problematických prídavných mien, ktoré používame dennodenne a neraz chybne.

Viete po slovensky? Top prídavné mená

Top problematické prídavné mená

 

Kedy písať oni a kedy ony? My vám vysvetlíme ako správne používať tieto zámená.

 

 

Referentsky alebo referentský?

Správne je dlhá samohláska na konci slova.

Napr. referentský preukaz, referentská pozícia, referentské auto

 

Klientsky alebo klientský?

Správne je krátka samohláska na konci slova, pretože platí pravidlo o rytmickom krátení. Po dlhej slabike klient- s dvojhláskou ie sa prípona -ský skracuje na -sky. Krátka prípona platí aj pre ostatné tvary adjektíva klientsky.

Napr. klientsky portál, klientska databáza, klientske centrum

 

Zákonodárny alebo zákonodarný?

V spisovnej slovenčine je ustálený tvar s krátkym a v prípone -darný a s dlhou samohláskou na konci slova. Toto pravidlo platí aj v slovách blahodarný, životodarný, ústavodarný a pod.

Napr. zákonodarný orgán, zákonodarná moc, zákonodarné zhromaždenie

 

Pohľadný alebo príťažlivý?

Slovo pohľadný nie je v slovenskom jazyku spisovné, preto je lepšie používať jeho synonymá.

Napr. príťažlivý, šarmantný, pekný

 

 

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.