Blog

Úvod/Viete po slovensky?/Viete po slovensky? Príslovia, porekadlá a pranostiky

Viete po slovensky? Príslovia, porekadlá a pranostiky

Do ľudovej slovesnosti patrí slovná tvorba, ktorá sa po stáročia šírila ústnym podaním z generácie na generáciu a zachovala sa až dodnes. Patria sem piesne, rozprávky, pranostiky, príslovia, porekadlá, povesti a pod. Do ľudovej slovesnosti zaraďujeme aj činnosti, ktoré sa tradovali v širokých ľudových vrstvách, ako zvyky, ľudové tance a ľudová hudba.

Uistite sa, či ovládate rozdiel medzi tradičným príslovím, porekadlom a pranostikou. :)

Viete po slovensky? Príslovia, porekadlá a pranostiky

My vám pomôžeme so slovenčinou a vy šírte ďalej ľudové tradície

 

Čítali ste už top 10 chýb: krátka alebo dlhá hláska?

 

Príslovie – poučná výpoveď vyjadrujúca ľudovú múdrosť, obyčajne metaforou alebo prirovnaním. Často dodržaný rým.

Komu sa nelení, tomu sa zelení.

Kto vie plávať, v studni to neukáže.

Kto ťa napomína, maj ho za priateľa.

 

Porekadlo – ľudový slovesný útvar, krátke vtipné úslovie vyjadrujúce obrazne určitú situáciu. Na rozdiel od príslovia jeho úlohou nie je poučiť, iba trefne pomenovať.

Kto mlčí, ten svedčí.

Láska prechádza cez žalúdok.

Majú sa radi ako pes a mačka.

 

Pranostika – predpovedanie, ľudová povrávka, najmä o počasí, prírodných javoch alebo budúcnosti. Väčšinou sa viaže na mesiac alebo vlastné meno v kalendári.

Májové blato, pre hospodára zlato.

Aký piatok, taká nedeľa.

Pred Servácom niet leta, po Serváci niet mrazu.

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.