Blog

Úvod/Viete po slovensky?/Viete po slovensky? Zámená

Viete po slovensky? Zámená

Nekonečným problémom mnohých z nás sú zámená v nominatíve množného čísla. Osviežte si s nami pamäť a prečítajte si, ako správne používať v texte zámená sám, on či vymedzovacie zámeno samý.

Viete po slovensky? Zámená

Pravidlá pravopisu zámen v skratke

 

Aký je správny pravopis cudzích slov v našej reči? Prečítajte si top 10 chýb: prevzaté a cudzie slová 1.

 

Zámeno sám

Sami

Sami píšeme v nominatíve plurálu pri životnom podstatnom mene mužského rodu.

Napr.    Chlapi maľujú izbu sami.

Samy

Samy používame v nominatíve plurálu pri neživotnom podstatnom mene mužského rodu, ale aj pri substantívach ženského a stredného rodu.

Napr.    Stromy v lese rastú samy, bez ľudskej pomoci.

Ženy nerady nakupujú samy.

Deti sú doma samy.

 

Zámeno on

Rovnaké pravidlá ako pri zámene sám platia aj pri pronominách oni/ony.

Oni

Zámeno oni používame v prípade, že chceme nahradiť životné podstatné meno mužského rodu v množnom čísle (chlapi).

Ony

Zámeno ony používame v prípade, že chceme nahradiť neživotné podstatné meno mužského rodu (stromy) a taktiež podstatné mená ženského (ženy) a stredného rodu (mestá) v množnom čísle.

 

Zámeno samý

Toto vymedzovacie zámeno najčastejšie vyjadruje niekoľko vecí rovnakého druhu.

Samí

Tvar samí používame v nominatíve množného čísla pri životných podstatných menách mužského rodu.

Napr.    samí chlapi

Samé

Takýto tvar používame v nominatíve množného čísla pri neživotných podstatných menách mužského rodu, zvieracích podstatných menách a pri podstatných menách v ženskom a v strednom rode.

Napr.    samé stromy, samé psy, samé ženy, samé mestá

 

 

 

 

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.