Kategória : Viete po slovensky?

Úvod/Archív podľa kategórie Viete po slovensky?

Viete po slovensky? Čas

I čas možno písať viacerými spôsobmi, ale existujú v slovenskom jazyku pravidlá, ako sa časové údaje správne zapisujú? Odpoveď je áno. Čítajte ďalej a naučíme vás, kedy je lepšie medzi hodinami a minútami písať bodku, kedy dvojbodku a kedy písať hodiny ako dvojciferné čísla.

Pokračovať

Viete po slovensky? Príslovia, porekadlá a pranostiky

Do ľudovej slovesnosti patrí slovná tvorba, ktorá sa po stáročia šírila ústnym podaním z generácie na generáciu a zachovala sa až dodnes. Patria sem piesne, rozprávky, pranostiky, príslovia, porekadlá, povesti a pod. Do ľudovej slovesnosti zaraďujeme aj činnosti, ktoré sa tradovali v širokých ľudových vrstvách, ako zvyky, ľudové tance a ľudová hudba.

Uistite sa, či ovládate rozdiel medzi tradičným príslovím, porekadlom a pranostikou. :)

Pokračovať

Viete po slovensky? Top 7 chýb: Slovesá 1

Často sa nám stáva, že je pre nás prirodzenejšie používať nespisovné tvary slovies, lebo tak sme sa ich naučili ešte v detstve. Pomocou nasledujúcich príkladov vám však ukážeme, ako správne používať verbá. Prečítajte si prvú časť spisovných a nespisovných slovies a vyjadrujte sa správne po slovensky každý deň. :) 

Pokračovať