Blog

Úvod/Copywriting/Výhody a nevýhody PR článku

Výhody a nevýhody PR článku

Každá organizácia túži po dlhodobej úspešnej činnosti svojho podniku, preto je veľmi dôležité, ako sa prezentuje na verejnosti. Nevyhnutnosťou tohto úspechu je vybrať správny komunikačný nástroj, jedným z takýchto nástrojov je PR článok.

Čo je PR článok

PR článok je sprostredkovanie informácií medzi danou organizáciou a verejnosťou. Ide o vytváranie pozitívneho obrazu a získanie silného vzťahu s publikom, ale tiež o vyvrátenie nepríjemných a firme škodiacich príhod, klebiet a historiek. Text predkladá informácie cieľovému publiku, na základe ktorých si verejnosť utvára názor na podnik, jeho činnosť, výrobky, služby atď.

Výhody PR článku

PR článok je účinnejší ako akákoľvek reklama, a to z viacerých dôvodov. Po prvé, PR článok je oveľa menej finančne náročný a zároveň má väčšiu životnosť ako reklama. Po druhé, článok vašej firmy si verejnosť bude dlhšie pamätať ako nejakú krátkodobú kampaň zameranú na predaj.  Po tretie, PR článkom odvraciate útoky na svoju firmu. Týmto spôsobom viete očistiť svoju povesť od lží, ktoré šíri konkurencia očierňujúcimi článkami, a tiež sa vyjadriť k nepravdivým vyhláseniam alebo skresleným informáciám, či štatistikám. Napokon, čo je najdôležitejšie, verejnosť pokladá PR článok za dôveryhodnejší, pretože má pocit, že vaša firma robí niečo užitočné, keď o tom objektívne píše tretia strana.

Nevýhody PR článku

Jedinou a najväčšou nevýhodou PR článku je jeho spätná väzba. Keďže PR články sú zamerané na dlhodobé vytváranie mienky verejnosti, úspech článku sa ukáže až po dlhšom čase.

 

Na základe vašich požiadaviek radi pripravíme PR články z rozličných oblastí a prispôsobíme štýl písania terminológii vašej oblasti a cieľovému umiestneniu textu.

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.