Blog

Úvod/Copywriting/Využite potenciál webu naplno

Využite potenciál webu naplno

Webové stránky môžeme vyhlásiť nielen za nástroj PR, ale aj priameho marketingu, reklamy na internete a podpory predaja. Jej správca by mal dbať na niekoľko aspektov.Webová stránka spoločnosti je dnes už neoddeliteľnou súčasťou komunikácie každej firmy. Myslite na to, že vaša webová stránka zabezpečuje komunikáciu s kľúčovými skupinami (zamestnanci, potenciálni zamestnanci, partneri, zákazníci, novinári a pod.)

  • Využite potenciál vášho webu, a to prostredníctvom e-shopu. Zabezpečte jeho interaktivitu a sledujte čísla. Keďže webová stránka vie veľmi dobre merať efektivitu, tak ste schopní prispôsobiť obsah a formu vášho webu jednotlivým návštevníkom.
  • Cez webovú stránku môžete rozdávať napríklad online poukážky a usporadúvať rôzne súťaže, čo prispieva k podpore predaja.

Čo by mala obsahovať vaša webová stránka?

Z pohľadu externej PR komunikácie webová stránka prezentuje danú značku na internete, a teda je nositeľom loga a najmä posúva informácie z interného prostredia (organizácia) do externého (verejnosť, médiá). Je vhodné, aby pre zákazníkov bolo na stránke vytvorené miesto pre otázky a odpovede, tzv. „diskusné fórum“, kde zákazník môže položiť svoju otázku priamo zodpovednej osobe alebo si prečítať FAQ (Frequently Asked Questions- často kladené otázky) a vyjadrenie na jeho nejasnosti nájsť tu. Fakt, že komunikácia musí byť pravidelná, pravdivá a informácie musia byť aktuálne, je samozrejmosťou, ktorá iba pridá na dôveryhodnosti firmy.

Na škodu nikdy nie je, ak potenciálni budúci partneri alebo zákazníci nájdu na webovej stránke aj referencie. Referencie vypovedajú o skúsenostiach spoločnosti, či o spokojnosti doterajších zákazníkov.

Medzi najpodstatnejšie kritériá efektívnosti webovej stránky zaraďujeme jej obsahovú atraktivitu a grafickú stránku. Obsahová atraktivita predstavuje obsah, ktorý môže ponúknuť a ktorým je zaujímavá pre svoju cieľovú skupinu. Hovoríme teda o zábave alebo skôr relevancii, dôveryhodnosti, jedinečnosti a užitočnosti poskytovaných informácií. Už dávno nie je text jediným nositeľom informácií o vašej firme. Dnes sú už webové stránky plné fotografií audio nahrávok či videí. Práve takýto obsah internetových užívateľov priláka a podnieti k tomu, aby na danej stránke zotrvali.

Pozor na pravopis

Zaujímavosť a relevantnosť obsahu internetovej stránky je jedna vec, ale texty na web by mali byť správne aj po gramatickej stránke. Štylistická a jazyková korektúra by nemala byť cudzia žiadnym textom na webovej stránke, ktoré prezentujú meno firmy alebo organizácie. Chyby, či už grafické alebo tie gramatické, dokážu odpútať pozornosť a odradiť nejedného návštevníka stránky od ďalšieho čítania a prezerania jej obsahu. Spoločnosť tak stráca na svojej serióznosti.

Stačí sa nám ozvať, jazykové a štylistické korektúry na webové stránky zabezpečíme do pár dní. 

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.