Blog

Úvod/Copywriting/Záverečné práce môžu mať bezchybný pravopis

Záverečné práce môžu mať bezchybný pravopis

Nemusíte byť gramatický puntičkár na to, aby ste pri textoch obsahujúcich pravopisné chyby občas nemali chuť radšej odvrátiť pohľad. Komunikácia medzi priateľmi či rodinou je milosrdná, vie odpustiť občasný úlet v rámci našich jazykových znalostí.

Na druhej strane, záverečné práce a ich formálna prezentácia je o čosi dôležitejšia. Na rešpekte vám určite neuberie, ak sa odprezentujete bezchybne, či už po gramatickej, alebo štylistickej stránke. Záverečná práca je súhrnom vašich vedomostí, ktoré ste nadobudli počas dlhých a niekedy vyčerpávajúcich rokov, a tak sa pokúste dotiahnuť svoje snaženie i prostredníctvom jej kvalitnej formy a obsahu do toho najúspešnejšieho konca.

Vo všeobecnosti platí, že štyri oči vidia viac, a tak určite nebude na škodu, ak pred publikovaním odovzdáte dielo osobe zodpovednej za jazykové korektúry. Tie pomáhajú minimalizovať drobné nedostatky a chyby vo vašom texte, ktoré vaše oko prehliada i po tisícikrát.

 

Dostupná kedykoľvek a kdekoľvek

Jazyková korektúra online je, ako všetky online služby, dostupná kedykoľvek a kdekoľvek, čo ocenia najmä tí, ktorí píšu práce tzv. last minute, teda na poslednú chvíľu. Prácu nemusíte tlačiť ani nikam nosiť a vidíte všetky svoje „pochybenia“ zvýraznené priamo v texte.

V tomto prípade je možné využiť i služby online poradcov či internetových nástrojov, ktoré vám budú asistovať pri špecifických problémoch s textom. Často opakujúce sa slová či ich správny tvar vám už nebudú spôsobovať vrásky a oberať vás o taký vzácny čas, ktorého máte pred dokončením práce vždy najmenej.

Ďalšie informácie o jazykovej a štylistickej korektúre textu.

Nevyhnutnou súčasťou bakalárskej práce je i gramatika!

Prvým vážnym odborným a záverečným dielom počas štúdia je bakalárska práca. Zoznamovanie sa s pravidlami jej písania, používania literatúry, citovania či formovaním jej štruktúry, to všetko je nové a vyžaduje trpezlivosť a dostatok času. Gramatická korektúra bakalárskej práce je rovnako dôležitá ako grafická úprava či obsahová stránka. Aby vám nespôsobovala bolesti hlavy, často pomôže nezaujatý pohľad zvonka. Korektor nemá citový vzťah k vašej téme, slová, ktoré sú vaše obľúbené, avšak nevhodné, vie eliminovať a „vyčistí“ vám text do najlepšej možnej podoby.

 

Slovenčina môže zmeniť známku vašej záverečnej práce

Diplomová práca alebo diplomka je taktiež odborným výstupom a jej obhajoba je väčšinou jednou z podmienok na získanie titulu. Má spravidla aspoň 50 – 90 strán, a teda i vysokú pravdepodobnosť chýbajúceho diakritického znamienka, nevhodného slovosledu či nesprávneho skloňovania. Veľa študentov po dopísaní celej záverečnej práce si po sebe daný text ani neprečíta, a preto sa v prácach neraz objavujú gramatické a štylistické chyby. Stáva sa, že študenti majú „šťastie“ a počas obhajoby pri prezeraní práce členovia komisie narazia práve na nesprávny pravopis v diplomových či bakalárskych prácach, ktorý následne študentom vyhadzujú na oči. Je vhodné preto byť predvídavý, vyvarovať sa podobným situáciám a radšej zveriť výsledné dielo do rúk odborníkovi, ktorý text dôkladne skontroluje.

 

Študenti v talároch pri západe slnka.

Gramatika môže ovplyvniť vašu známku na štátnej skúške, radšej ju nepodceňujte.

 

Cudzie slová sú v odborných textoch samozrejmosťou  

Prevzaté slová sú samostatnou kapitolou. Pravidlá ich písania sa líšia v závislosti od  frekvencie ich využitia v slovenskom jazyku. Viac o cudzích slovách a ich správnom tvare sa môžete dočítať v článku nášho blogu. 

 

Korektúra na pravom mieste

Jazyková korektúra diplomovej a bakalárskej práce pomáha zvýšiť šance na jej a hlavne váš konečný úspech. Každý autor je rád, ak publikum vníma jeho text po obsahovej stránke a nesústredí sa na počítanie gramatických chýb. Tie vedia vo vysokej koncentrácii odradiť i tých najtolerantnejších čitateľov.

Nie je lenivosťou ani prepychom nechať si poradiť od iných a dať svojej práci tú poslednú – možno práve chýbajúcu bodku, čiarku alebo otáznik. Vysoká jazyková úroveň, odborný, avšak prehľadný a zrozumiteľný text sú nevyhnutnosťou a známkou profesionality. Ruka v ruke so zaujímavým, dobre spracovaným obsahom sú prísľubom kvalitne odvedenej  a dobre ohodnotenej práce.

Written by

Som študentkou vysokej školy v poslednom ročníku. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, hudba a spoznávanie nepoznaného.